Atsauksmes

Sirsnīga pateicība Arņa Krūmiņa apbedīšanas birojam un biroja vadītājai Astrai Krūmiņai par vispārīgu atbalstu bēru organizēšanā, izvadot mūžības ceļos mīļo VINETU SALENIECI.

Tuvinieki

Kad silti atvadu vārdi izskanējuši un pēdējie ziedu sviecieni noklājuši ARŅA JANISEĻA atdusas vietu pateicamies par skaisti oraganizēto izvadīšanu un atbalstu Arņa Krūmiņa apbedīšanas birojam.

Tuvinieki

Izsākām pateicību Arņa Krūmiņa apbedīšanas biroja darbiniekiem par atsaucību un sapratni mūsu skumju brīdī, pavadot BERTU LIEPIŅU

Piederīgie

Esam pateicīgi Arņa Krūmiņa apbedīšanas birojam par izpalīdzību,līdzjūtību un siltiem vārdiem

Viestura Āriņa tuvinieki

Arņa Krumiņa apbedīšanas birojs sniedza ne tikai pakalpojumu, bet arī emocionālu atbalstu šajā grūtajā bridī.

Dace

If the paper isn’t formatted useful service correctly, then you may wind up getting rejected.