Atsauksmes

Izsakām sirsnīgu pateicību visam A. Krūmiņa apbedīšanas biroja personālam, par mūsu mātes, Skaidrītes apbedīšanas organizācijas augsto līmeni. Paldies par līdzjūtību un siltiem vārdiem.

Meitas Iveta un Marija

Liels paldies Arņa Krūmiņa apbedīšanas biroja darbiniekiem par kvalitatīvi veiktajiem labiekārtošanas darbiem un skaisti izveidoto dzimtas apbedījuma vietu Grostonas kapos. Īpaša pateicība Astrai Krūmiņai par idejām un veiksmīgiem ieteikumiem, lai apbedījuma vieta būti viegli kopjama ,un puišiem – par rūpīgo tehnisko izpildījumu.

Ruta Holste

Sirsnīgi pateicamies Arņa Krūmiņa apbedīšanas birojam par cieņu, atsaucību un iejūtību, kas bija kopā ar mums pavadot mīļo tēti PĒTERI KAPTEINI kapu kalniņā

Piederīgie

Paldies Astrai un Arnim Krūmiņiem un visai apbedīšanas biroja ‘’A.Krūmiņa’’ komandai, kas bija kopā ar mums pavadot mūžības ceļā ALMU KOZĀNI.

Meitas ģimene

Paldies par ļoti kvalitatīvu un profesionālu darbu “A.Krūmiņa” apbedīšanas birojam mūžībā aizvadot ALEKSEJU ŠTIKOVU.

 

Pateicībā – ģimene.

Paldies Arņa Krūmiņa apbedīšanas birojam par astaucību un sapratni mūsu skumjajā brīdī.

Kraukļu ģimene

Atkal zeme tava velēna tiek klāta

Atkal viena dziesma līdz galam izdziedāta

 

Vislielākā pateicība visiem,kas bija kopā ar mani un manu ģimeni, manu tēvu LUDVIGU BERĢI mūžības ceļos pavadot.Īpašu paldies gribu izteikt apbedīšanas biroja ‘’A.Krūmiņa’’ darbiniekiem par cieņas pilno attieksmi pret aizgājēju un augsto profesionalitāti, klājot smilšu segu pār mana tēva mūža mājām.

Savā un tuvinieku vārdā Edīte Poriete ( Berģe)

Paldies Arņa Krūmiņa apbedīšanas biroja darbiniekiem par augsto atbildības izjūtu, pavadot mūžības ceļos JEVDOKIJU ĻEBEDEVU

Meita Nadežda Kučinska

Izsakām pateicību Arņa Krūmiņa apbedīšanas biroja darbiniekiem par iejūtību atsaucību un sapratni, pavadot mūžībā JĀNI ĀBOLIŅU

Meita un sieva

Sirsnīgi pateicamies Arņa Krūmiņa apbedīšanas birojam par atbalstu un līdzjūtību, izvadot JURI LĪCĪTI pēdējā gaitā.

Piederīgie

If the paper isn’t formatted useful service correctly, then you may wind up getting rejected.