Kapa vietas iekārtošana

Neilgi pēc bērēm, kad aizgājēja tuvākie cilvēki,iespējams vēl izjūt sēras, jāķeras pie

apbedījuma vietas sakopšanas. Ja ar šo pienākumu sastopas pirmo reizi, pēkšņi rodas

daudz neskaidrību un jautājumu.

 

 

‘’Bieži vien pirmos darbus cilvēki emocionāli nespēj veikt paši’’. Daudziem cilvēkiem

pietrūksts laika nav iemaņu, nepieciešamo darba rīku,transporta, izpratnes, kā reāli

darbs veicams. Bieži nav skaidrs, cik daudz vajadzēs smilti vai melnzemi. Nepieciešamo

apjomu sarežīģīti iegādāties un atvest. Ja ir vairāki tuvi radinieki, dzimtai dažkārt

vieglāk vērsties pie speciālista, nekā izlemt, kuram no pašu vidus uzņemties lielākas

rūpes un atbildību. Mūsu birojs sniegs jums nepieciešamo konsultāciju sakarā ar kapa

vietu renovēšanu, labiekārtošanu un apzaļumošanu. Gaume un uzskati, protams, ietekmē kapavietas dizainu, tomēr galarezultātu nosaka lielākoties gaismas un ēnas, mitruma un augsnes apstākļi un kopšanas iespējas.

 

Izskatīsim jūsu vēlmi un centīsimies to īstenot. Iekopjam jaunas kapavietas,

renovējam, jau senus dzimtas kapus.

 

Veicam betonēšanas darbus, jūsu teritorijas norobežošanai. Pēc teritorijas

labiekārtošanas tuviniekiem ir daudz vienkāršāk apkopt savu radinieku piemiņas

vietas. Piegādājam smilti, šķembu. Apzaļumojam kapa vietas, izvērtējot kādi augi

varētu labāk iedzīvoties un augt.

 

Cikvēkiem kuriem ir vecuma nespēks, ģimenes kas atrodas ārzemēs un ir kādi citi

apgrūtinājumi, lai sakoptu tuvinieku atdusas vietas, slēdzam līgumu sezonālai kapa

vietu apkopšanai, kas ir no 1. maija līdz 1.novembim. Ja tuviniekam ir vēlme nolikt

dzīvās puķes vai svecīti īpašājos notikomos kas ir: bēru gadadiena, aizgājēja

dzimšanas vai vārda diena, kapu svētki, svecīšvakars, jāņi vai kāda jums cita nozīmīga

atceres diena. Par padarīto darbu nosūtam katras sakopšanas reizes foto attēlu.

 

Ja senču kapi netiek rekonstruēti, tos vajadzētu rūpīgi apkopt – nostiprinām

sašķiebušos vai iegrimušos akmeņus, notīram sūnas, atjauninam uzrakstus, lai

dzimtas kapa vieta kopumā izskatītos estētiska un pēcnācēju cienīta.

 

Pie mums var iegādāties kapu soliņus, apmalītes,pieņemam pasūtijumus granīta

uzstādīsanai, peminekļu uztādīšana.

 

Lai sirdsmiers un Dieva svētība kātrā Jūsu ģimenē